google-site-verification=HzE9jT7SXYxZLYE2y770S_HWphUhlPW977bnp4moGhw นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) - chiangmailaminate

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ www.chiangmailaminate.com ("เว็บไซต์" หรือ "เรา") มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ("คุกกี้") เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยเราให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเรา

1. คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ (Browser) ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ

    - ที่อยู่ไอพีแอดเดรส (IP Address & MAC Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
    - ชนิดของบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน
    - หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม หรือติดตามในเว็บไซต์ของเรา
    - จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณค้นหาในเว็บไซต์ เวลาเข้าและวันที่เข้าชม รวมถึงข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล และช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยรวม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อตรงตามความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

3. ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทคุกกี้
รายละเอียด
1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น การลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ หรือการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย ซึ่งท่านจะไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ได้
2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น ในส่วนของข้อมูลที่คุกกี้ที่เก็บรวบรวมนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Function Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น จดจำการล็อกอินของท่าน ,จดจำการตั้งค่าภาษา, จดจำสินค้าล่าสุดที่ท่านเคยดู เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์
4. คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Pixels ,LINE Tags, Tiktok Pixels เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

4. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้

  1. การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
  2. การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
  3. การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
  4. การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft Edge
  5. การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox
  6. การตั้งค่าคุกกี้ใน Opera

5. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

7. รายละเอียดการติดต่อ

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ หรือการปฏิบัติตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ โปรดติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
Email : chiangmai-laminate@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053117083
ติดต่อผ่านแบบฟอร์มได้ที่ www.chiangmailaminate.com/contactus

#กระเบื้องยาง เชียงใหม่#กระเบื้องยาง ลำปาง#กระเบื้องยาง ลำพูน#กระเบื้องยาง น่าน#กระเบื้องยาง เชียงราย#กระเบื้องยาง แพร่#กระเบื้องยาง แม่ฮ่องสอน#กระเบื้องยาง ไทยใหญ่#กระเบื้องไวนิล #พื้นไวนิลลายไม้ #interior #vinylfloor #renovate #แต่งบ้าน
#รีโนเวท #ตกแต่งภายใน #บ้านและสวน #พื้นSPC #พื้นไวนิล #รุ่นกาว #ลายไม้ #ลายหิน
#ลายปูน #ปูก้างปลา #ปูพื้นSPC #รีวิวติดตั้งพื้นSPC #พื้นไม้คุณภาพดี #SPCคุณภาพดี #
#ระบบคลิกล็อค #กระเบื้องยาง #กระเบื้องยางแบบคลิกล็อค #พื้นSPC #กระเบื้องยางSPC
#กระเบื้องยางSPCลายไม้ #ปูพื้น #กระเบื้องยางลายไม้ #กระเบื้องยางราคาถูก
#บัวกันเปื้อน #SPCราคาถูก #บัวกันเปื้อน #ตัวจบงาน #ตัวจบงานPVC #ตัวจบงานลามิเนต
#TVN #EVN #JVN #Transition #Joint #Edingพื้น #spc เชียงใหม่ #พื้น spc เชียงราย #พื้น spc
ขอนแก่น #พื้น apc อุดรธานี #พื้น spc สุรินทร์ #พื้น หนองบัวลำภู #พื้น spc กรุงเทพฯ
#พื้น spc นนทบุรี #พื้น spc สมุทรสาคร #พื้น spc สมุทรปราการ #พื้น spc ปทุมธานี #พื้น
spc ภาคเหนือนครสวรรค์  #พื้น spc ภาคอีสาน
#พื้น spc ภาคกลาง #บัวกันเปื้อนเชียงใหม่ #บัวกันเปื้อนเชียงราย
#บัวกันเปื้อนขอนแก่น #บัวกันเปื้อนสมุทรสาคร
#บัวกันเปื้อนขอนแก่น #บัวกันเปื้อนสมุทรปราการ #บัวกันเปื้อนนนบุรี
#บัวกันเปื้อนอุดรธานี #บัวกันเปื้อนภาคเหนือ #บัวกันเปื้อนภาคอีสาน
#บัวกันเปื้อนเชียงราย #บัวกันเปื้อนในไทย #บัวกันเปื้อนปทุมธานี #ขายส่ง spc
#ขายส่งลามิเนต #ขายส่งบัวกันเปื้อน #ขายส่งตัวจบ #ขายส่งแด็ป #ขายส่งตัวจบ
#ขายส่งก้างปลา #ขายส่งกระเบื้องลายหินอ่อน #ขายส่งกระเบื้องยางปทุมธานี
#ขายส่ง spc ปทุมธานี #พื้นไวนิลทุมธานี #พื้นไวนิลเชียงใหม่ #พื้นไวนิลเชียงราย
#พื้นไวนิลขอนแก่น #พื้นไวนิลอุดร #พื้นไวนิลสมุทรสาคร #พื้นไวนิลสมุปราการ
#พื้นไวนิลภาคเหนือ #พื้นไวนิลภาคอีสาน #พื้นไวนิลนนบุรี #พื้นไวนิลกรุงเทพ
#พื้นไวนิลบางนา #พื้นไวนิลรังสิต #พื้นไวนิลสุริน #พื้นไวนิลหนองบัวลำภู
#พื้นไวนิลคลองหลวง #SPCราคาส่ง
#บัวกันเปื้อนราคาส่ง #พื้นลามิเนตราคาส่ง #ตัวจบราคาส่ง #พื้นราคาส่ง
#ก้างปลาราคาส่ง #กระเบื้องยางราคาส่ง #กระเบื้องยางSPCลายไม้ราคาส่ง
#ตัวจบงานลามิเนตราคาส่ง #กระเบื้องยางแบบคลิกล็อคราคาส่ง #พื้นกระเบื้องยาง
#พื้นกระเบื้องยางรองโฟม #วัสดุปูพื้น #วัสดุไม้ลามิเนตปูพื้น #SPC ปูพื้น #ก้างปลาปูพื้น
#พื้น SPC กันน้ำ #พื้นรวมโฟม #พื้นหนา #พื้นบาง #พื้นเหงา #พื้นแต่งบ้านสวยๆ
#พื้นปูคอนโด #พื้นปูบ้าน #พื้นปูคาเฟ่ #พื้นรีโนเวทคาเฟ่ #พื้นปูร้านอาหาร
#พื้นปูร้านกาแฟ #พื้นปูร้านก๋วยเตี๋ยว #พื้นตกแต่ง #พื้นปูรองโฟม #พื้นปูหน้าร้าน

#พื้น SPC #พื้นตัวจบงาน PVC #สินค้ามาแรง #สินค้าลดราคา #สินค้าในกระแส
#สินค้าตามเทรด #แผ่นโฟม #แด็ปสี #กาวติดกระเบื้อง #กระเบื้องยางทากาว #แด็ป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้